• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,825,377 hits to-date.  This site has seen 162,825,377 hits to-date.  This site has seen 162,825,377 hits to-date.  This site has seen 162,825,377 hits to-date.  This site has seen 162,825,377 hits to-date.  This site has seen 162,825,377 hits to-date.  This site has seen 162,825,377 hits to-date.  This site has seen 162,825,377 hits to-date.  This site has seen 162,825,377 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมเด็จฯ จัดการประชุม “ตามทันเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพฯ” พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 หัวข้อตามทันเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Image

     ที่   ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช   นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16 หัวข้อ ตามทันเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์เข้ามาใช้ เพื่อรองรับผู้ที่มาใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายด้วยเช่นกัน เนื่องจากข้อมูลของผู้ป่วยนั้นถือเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้ได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และมาตรฐานในการรักษา
     โดยการประชุมวิชาการ ประจำปีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายการแพทย์บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางข้อมูลของผู้รับบริการและคุณภาพในการบริการรวมถึงเห็นคุณค่าในการปฏิบัติงานและวิชาชีพของตนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้  อาทิ  นายบุญรักษ์  สรัคคานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมี บุคลากรสายการแพทย์สายสนับสนุน สายสหสาขาวิชาชีพ และบุคลากรภายในโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 11 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.