• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,837,188 hits to-date.  This site has seen 162,837,188 hits to-date.  This site has seen 162,837,188 hits to-date.  This site has seen 162,837,188 hits to-date.  This site has seen 162,837,188 hits to-date.  This site has seen 162,837,188 hits to-date.  This site has seen 162,837,188 hits to-date.  This site has seen 162,837,188 hits to-date.  This site has seen 162,837,188 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีเซ็น MOU หลักสูตร STEAM DRONE & COADING พิมพ์

     ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำพิธีเซ็น MOU หลักสูตรการเรียนรู้ STEAM DRONE  & COADING กับโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นแห่งแรก

Image

     ที่    ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำพิธีเซ็น MOU หลักสูตรการเรียนรู้ STEAM DRONE  & COADING กับโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ โดยมี ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวนิตยารัตน์ คชเสนา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตร โรงเรียนดาราสมุทร ร่วมลงนามในครั้งนี้
     สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้  โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จะนำหลักสูตร STEAM DRONE & CODING ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดของคำสั่งผ่านการดำเนินเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ มีเงื่อนไขและเหตุผลที่ชัดเจน เพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้ โดยนำการเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งการบังคับให้โดรน Tello EDU เคลื่อนที่ในสถานการณ์จำลองต่างๆ ที่อิงมาจากโลกความเป็นจริงโดยมีการเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ บรรจุเข้าหลักสูตรให้นักเรียนในระดับมัธยมในโรงเรียนได้เรียนรู้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
     โครงการนี้นักเรียนจะสามารถคิด วิเคราะห์ และนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดองค์ความรู้สู่การเป็นนักนวัตกรการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ แก่ประเทศชาติ  ให้มีการพัฒนา Softskill การทำงานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ อดทน เพียรพยายาม และมีจินตนาการ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมต่อการเป็นผู้นำ เติบโตเป็นนักนวัตกร ต่อยอดพัฒนาประเทศ ทันต่อโลกที่ก้าวไกลขึ้นทุกวินาทีในศตวรรษที่ 21ต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.