เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 155,641,416 hits to-date.   This site has seen 155,641,416 hits to-date.   This site has seen 155,641,416 hits to-date.   This site has seen 155,641,416 hits to-date.   This site has seen 155,641,416 hits to-date.   This site has seen 155,641,416 hits to-date.   This site has seen 155,641,416 hits to-date.   This site has seen 155,641,416 hits to-date.   This site has seen 155,641,416 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ 2562

Image

     ที่  ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายธานี   รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยมี 3 ระยะคือระยะที่ 1 การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยระยะที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและระยะที่ 3 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีผู้เข้ารับการอบรมในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ประกอบด้วยเยาวชน และผู้แทนชุมชนโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 20 มกราคม 2020
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.