• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,166,766 hits to-date.  This site has seen 173,166,766 hits to-date.  This site has seen 173,166,766 hits to-date.  This site has seen 173,166,766 hits to-date.  This site has seen 173,166,766 hits to-date.  This site has seen 173,166,766 hits to-date.  This site has seen 173,166,766 hits to-date.  This site has seen 173,166,766 hits to-date.  This site has seen 173,166,766 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ว.อาชีวะฯ เปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ พิมพ์

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการสมาคม

Image

     ที่   ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชานางพัชนี  สุกใส  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทและการสมาคม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีรู้จักกาลเทศะและมารยาทในการเข้าสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตความเป็นไทยรู้จักอนุรักษ์และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและให้นักเรียนปรับตนให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเหมาะสม ถึง นักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจะต้องมีการออกฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอกวิทยาลัยจึงต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะในสังคมภายนอกแต่ละที่จะแตกต่างกันออกไปการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คนและมีนายอนุชา แดงกัน จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด Master HUN Academy มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.