เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,248,412 hits to-date.   This site has seen 165,248,412 hits to-date.   This site has seen 165,248,412 hits to-date.   This site has seen 165,248,412 hits to-date.   This site has seen 165,248,412 hits to-date.   This site has seen 165,248,412 hits to-date.   This site has seen 165,248,412 hits to-date.   This site has seen 165,248,412 hits to-date.   This site has seen 165,248,412 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

Image

 

     ที่ ห้องประชุม ชั้น5 เทศบาลตำบลบางพระ  นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ประจำปี 2562 เนื่องด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองเป็นเรื่องสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการเผยแพร่แนวคิด การสร้างกลไกการรับรองและคุ้มครองทางกฎหมาย ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย การปรากฏขึ้นของแนวคิดและกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองนั้น เห็นเป็นที่เด่นชัด นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางพระ ได้มีความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
     เทศบาลตำบลบางพระได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  ขึ้น โดยมี นางรัชนี  ติณชาติอารักษ์ นักวิชาการการยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะวิทยากร เข้าอบรมให้ความรู้ ในเรื่อง สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม พลังยุติธรรมชุมชนลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน พรบ. กองทุนยุติธรรม และ พรบ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ และกระบวนการยุติธรรมแบบทางเลือก พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามถึงข้อกฎหมาย  ทั้งนี้เพื่อ ให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพระได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเรือน ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน และ เพื่อให้ ประชาชน นำความรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพระเข้าร่วมจำนวนมาก

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 18 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.