• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,650,753 hits to-date.  This site has seen 162,650,753 hits to-date.  This site has seen 162,650,753 hits to-date.  This site has seen 162,650,753 hits to-date.  This site has seen 162,650,753 hits to-date.  This site has seen 162,650,753 hits to-date.  This site has seen 162,650,753 hits to-date.  This site has seen 162,650,753 hits to-date.  This site has seen 162,650,753 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กษ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 19 พิมพ์

     เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Image

     วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ่อกวางทองและเขากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
     ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ร่วมกับ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง จัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเพื่อสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนให้กลับมาสมบูรณ์เป็นทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อชุมชน และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทองกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
     สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำกล้าไม้ ประกอบด้วย ตะเคียนทอง ปีบ อินทนิน ตะแบก ลูกหว้า และพยุง จำนวน 510 ต้น มาปลูกบนพื้นที่ 7 ไร่ เพื่อสร้างผืนป่าชุมชน ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างความชื้นสัมพันธ์ในอากาศให้มีมากขึ้นสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะรักษาระบบนิเวศป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
     นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทองและศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้จัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการ สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินีแล้ว ยังเป็น การเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างผืนป่าชุมชน ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะรักษาระบบนิเวศป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 03 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.