เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 155,477,427 hits to-date.   This site has seen 155,477,427 hits to-date.   This site has seen 155,477,427 hits to-date.   This site has seen 155,477,427 hits to-date.   This site has seen 155,477,427 hits to-date.   This site has seen 155,477,427 hits to-date.   This site has seen 155,477,427 hits to-date.   This site has seen 155,477,427 hits to-date.   This site has seen 155,477,427 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนา พิมพ์

     กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Image

     ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมการทำนาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปลูกฝังทัศนคติ วิธีการ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำนาให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและธำรงรักษาวิถีชาวนาต่อไปในอนาคต จึงให้กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า โดยได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ท่านนายกฯ วิทยา คุณปลื้ม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ท่านนายกฯ จินดา ถนอมรอด รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ท่านรองนายกฯ สันติ ศิริตันหยง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ท่านสจ. อัมพล บุญชอบ ปลัดอำเภอศรีราชา ท่านปลัดฯ พุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งมีลักษณะเป็นเขตเมืองที่ห่างไกลจากวิถีชีวิตและสังคมชาวนาได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการในการปลูกข้าว ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการปลูกข้าวของไทย พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 19 มกราคม 2020
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.