• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,824,493 hits to-date.  This site has seen 162,824,493 hits to-date.  This site has seen 162,824,493 hits to-date.  This site has seen 162,824,493 hits to-date.  This site has seen 162,824,493 hits to-date.  This site has seen 162,824,493 hits to-date.  This site has seen 162,824,493 hits to-date.  This site has seen 162,824,493 hits to-date.  This site has seen 162,824,493 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล ประจำปี 2562

Image

     ที่   ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเมืองปลอดภัย 6 มิติ ดิจิทัลประจำปี 2562 เนื่องจากเทศบาลได้มีการสร้าง เมืองปลอดภัย 6 มิติ ดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงงานบริการประชาชนด้านความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น และต้องการขยายผลการดำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองปลอดภัย 6 มิติ ดิจิทัลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน   หน่วยงานองค์กรอื่นๆ ซึ่งเป็นการ จัดระเบียบสังคมด้านความปลอดภัย อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อีกทั้ง เป็นการฝึกทักษะประชาชน และหน่วยงาน ให้สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกต้อง
     ซึ่ง Application สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ของ Android โดยค้นหาคำว่าทต.บางพระ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ ใช้งาน Application นี้ได้ทั้งสิ้น 9 เมนู อาทิ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ สามารถทำการแจ้งเหตุได้โดยการกดปุ่ม แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วกดส่งข้อมูลระบบจะส่งพิกัดไปยังสถานีดับเพลิงทันที และการค้นหาถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดสามารถนำทางไปยังถังดับเพลิง ด้วย Google Map อีกทั้งยังแสดงถังดับเพลิงที่มีในแผนที่ทั้งหมดพร้อมสถานะของถัง ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล โดยมีเมนูย่อย 3 เมนูคือถังขยะพิษ ที่จะบอกตำแหน่งถัง วันเก็บขยะและเก็บที่จุดใดบ้าง ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัย เป็นการให้ความรู้ แนวปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งเตือนเพจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม  คลื่นลมแรง และโทรศัพท์แจ้งเหตุไปที่เทศบาล
     โดย Application ของเทศบาล จะเรียกแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรออกของโทรศัพท์ขึ้น มา พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ของเทศบาลไว้แล้วผู้ใช้เพียงแค่กดโทรออกก็จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทันที ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะทำให้ประชาชนและหน่วยงานในสังคมมีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโทรศัพท์มือถือในการป้องกัน แล้วระงับเหตุอัคคีภัยด้วยตนเองรวมทั้งมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ และสร้างสังคม ด้านความปลอดภัย อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยไว้ก่อน โดยมี อาจารย์พงษ์พัฒน์สิงห์ศรี และทีมวิทยากร จากมหาวิทยาลัย ราชมงคลตะวันออก มาบรรยาย ให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 11 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.