• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,835,866 hits to-date.  This site has seen 162,835,866 hits to-date.  This site has seen 162,835,866 hits to-date.  This site has seen 162,835,866 hits to-date.  This site has seen 162,835,866 hits to-date.  This site has seen 162,835,866 hits to-date.  This site has seen 162,835,866 hits to-date.  This site has seen 162,835,866 hits to-date.  This site has seen 162,835,866 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ถกความพร้อมรถไฟรางเบารับรถไฟความเร็วสูง EEC พิมพ์

     สำนักงานคณะกรรมการประสานงานการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดสัมมนาการสร้างการรับรู้พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่พัทยา ถกความพร้อมรถไฟรางเบารับรถไฟความเร็วสูง EEC

Image

     วันนี้ (19 ส.ค.62) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวเปิดการสัมมนาการสร้างการรับรู้พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการประสานงานการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) โดยมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนาที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
     นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสารงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้เปิดเผยในหัสข้อความคืบหน้าการดำเนินการ EEC กับการพัฒนาชีวิตวันนี้ ว่า ขณะนี้มีความต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นการสร้างการรับรู้ในการพัฒนาที่ถูกต้องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนออกสู่สาธารณชน การสัมมนาในวันนี้เหมือนการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลความคืบหน้าของรายละเอียดโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของ EEC ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่สนใจ
     ด้านนายรณกิจ รองนายกเมืองพัทยา ให้รายละเอียดด้วยว่าในส่วนของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญต่อนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นอย่างมาก เพราะเมืองพัทยาเปรียบเสมือนศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นพื้นมี่สำคัญในการเชื่อมต่อยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
     ทั้งนี้ตามที่ภาครัฐจะได้ผลักดันโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อภูมิภาคมายังเขตภาคตะวันออกเพื่อส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจนั้น ในส่วนของเมืองพัทยาเองก็รับลูกศึกษารายละเอียดรถไปรางเบาที่จะเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าความเร็วเข้ามายังตัวเมืองเพื่อรองรับผู้คน รวมถึงบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชนท้องถิ่นให้มีความสะดวกรวดเร็วไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการคมนาคมในเมืองพัทยาอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืนแล้วด้วยเช่นกัน

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.