เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 159,605,507 hits to-date.   This site has seen 159,605,507 hits to-date.   This site has seen 159,605,507 hits to-date.   This site has seen 159,605,507 hits to-date.   This site has seen 159,605,507 hits to-date.   This site has seen 159,605,507 hits to-date.   This site has seen 159,605,507 hits to-date.   This site has seen 159,605,507 hits to-date.   This site has seen 159,605,507 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
วันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด 

Image

     ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยมี นางสาวพิมล วีรพงศ์พร ประธานผู้จัดกิจกรรม กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด และโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นนั้น เป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าหาความรู้ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน
     ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  ฝึกให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการประหยัดและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้นักเรียนรู้จักประโยชน์จากการใช้ห้องสมุด และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมได้ดีการประกวดทักษะทางวิชาการ การประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.