• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,836,253 hits to-date.  This site has seen 162,836,253 hits to-date.  This site has seen 162,836,253 hits to-date.  This site has seen 162,836,253 hits to-date.  This site has seen 162,836,253 hits to-date.  This site has seen 162,836,253 hits to-date.  This site has seen 162,836,253 hits to-date.  This site has seen 162,836,253 hits to-date.  This site has seen 162,836,253 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมเด็จฯ จัดการประชุมวิชาการประจำปี พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 และงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง  คุณภาพเหนือความคาดหมาย

Image

     ที่ ห้องประชุมลีลาวดี 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16 และงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลในหัวข้อเรื่อง  คุณภาพเหนือความคาดหมายโดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อให้เกิดการขยายผลต่อยอดความคิด การพัฒนางานและเพิ่มคุณภาพการ รักษาพยาบาลที่สร้างคุณภาพและความปลอดภัย   เป็นโอกาสในการพัฒนาแนวคิดให้กับบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการดูแลผู้ป่วย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพในการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รูปแบบของการจัดงานในวันนี้แบ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการในช่วงเช้า  เรื่อง ประโยชน์ ของกัญชา และการใช้ กัญชา ทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ โรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีเวทีเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญงานในวันนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.