• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,831,474 hits to-date.  This site has seen 162,831,474 hits to-date.  This site has seen 162,831,474 hits to-date.  This site has seen 162,831,474 hits to-date.  This site has seen 162,831,474 hits to-date.  This site has seen 162,831,474 hits to-date.  This site has seen 162,831,474 hits to-date.  This site has seen 162,831,474 hits to-date.  This site has seen 162,831,474 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
นายก ทม.ศรีราชา ประกาศนโยบายการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส พิมพ์

     นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประกาศนโยบายและเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของเทศบาล

Image

     ที่  ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ร่วมร้องเพลงชาติ และได้ประกาศนโยบายและเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของเทศบาล ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสทุกขั้นตอน สนับสนุนและส่งเริม ให้บุคลากรและผู้มีสาวนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือทุกช่องทางการร้องเรียนผ่านเทศบาลเมืองศรีราชา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 13 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.