เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 155,483,324 hits to-date.   This site has seen 155,483,324 hits to-date.   This site has seen 155,483,324 hits to-date.   This site has seen 155,483,324 hits to-date.   This site has seen 155,483,324 hits to-date.   This site has seen 155,483,324 hits to-date.   This site has seen 155,483,324 hits to-date.   This site has seen 155,483,324 hits to-date.   This site has seen 155,483,324 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ 

Image

      ที่  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานเปิดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการริเริ่มโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาให้ราษฎรทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ พระองค์ไม่เพียงก่อตั้งโครงการเพื่อคอยช่วยเหลือราษฎรเท่านั้น แต่ยังทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโครงการที่สามารถทำให้ประชาชนพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืนในด้านสาธารณสุขได้เช่นกัน นั้นคือการจัดตั้งโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์โดยโครงการนี้ จะทำหน้าที่คัดเลือกคนในหมู่บ้านให้มารับการฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่บ้านของตนได้
     เทศบาลเมืองศรีราชาได้เล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง สนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ มีภาวะสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขเบื้องต้นโดยพึ่งพิงตนเองได้อย่างถูกต้อง และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ก่อนนำส่งต่อสถานพยาบาลต่อไป จึงได้จัดทำแผนงานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคอย่างง่าย เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้ โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามาให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 19 มกราคม 2020
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.