เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 155,479,929 hits to-date.   This site has seen 155,479,929 hits to-date.   This site has seen 155,479,929 hits to-date.   This site has seen 155,479,929 hits to-date.   This site has seen 155,479,929 hits to-date.   This site has seen 155,479,929 hits to-date.   This site has seen 155,479,929 hits to-date.   This site has seen 155,479,929 hits to-date.   This site has seen 155,479,929 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 พิมพ์

     ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1

Image

    ที่  อาคารศรีราชาประชาคมอำเภอศรีราชา นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดพื้นที่ประกาศ จำนวน 6 ตำบล ซึ่งตำบลศรีราชาเป็นตำบลหนึ่งในพื้นที่ประกาศและได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาในชุมชนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการชุมชนในตำบลศรีราชาได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนิสิตนักศึกษาตามคุณสมบัติ ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งใจเรียนดีมีความประพฤติดี โดยในปีการศึกษา 2562 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ได้สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว ให้แก่สถาบันการศึกษา 65 สถาบันรวม 766 ทุน ทุนละ 2,500 บาทถึง 5,500 บาท ตามระดับชั้นการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ ได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษา แล้วส่งเสริมให้ผู้รับทุนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมรวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่เยาวชนที่ได้รับมอบทุนผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมพิธีที่อยู่ในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญ ต่อการมีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชุมชนและสังคมต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 19 มกราคม 2020
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.