• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,837,164 hits to-date.  This site has seen 162,837,164 hits to-date.  This site has seen 162,837,164 hits to-date.  This site has seen 162,837,164 hits to-date.  This site has seen 162,837,164 hits to-date.  This site has seen 162,837,164 hits to-date.  This site has seen 162,837,164 hits to-date.  This site has seen 162,837,164 hits to-date.  This site has seen 162,837,164 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมโครงการสัปดาห์แห่งการวิเคราะห์และประเมินผลประจำปี พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสัปดาห์แห่งการวิเคราะห์และประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2562

Image

     ที่   ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสัปดาห์แห่งการวิเคราะห์และประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แต่ละกองได้ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ที่ผ่านมา รวมถึง เสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานจนครบปีงบประมาณโดยการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ทั้ง 7 กอง ในรอบปี 2562 การทำงาน ประสบผลสำเร็จอย่างไรพิจารณาจากความมีประสิทธิภาพความมีประสิทธิผล ความมีคุณภาพ ในการบริการประชาชน และการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า โดยผู้อำนวยการกองเป็นผู้นำเสนอ รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กรการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนปัญหาสำคัญเร่งด่วน 3 ลำดับเเรกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางพระการนำผลวิจัย  เช่น วิจัยพึงพอใจของประชาชนวิจัยความผูกพันของบุคลากร การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงงานบริการประชาชนของแต่ละกอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานของกองต่างๆในปีงบประมาณต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ หัวหน้ากองทั้ง 7 กองและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วม แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์และประเมินผล

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.