• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,650,198 hits to-date.  This site has seen 162,650,198 hits to-date.  This site has seen 162,650,198 hits to-date.  This site has seen 162,650,198 hits to-date.  This site has seen 162,650,198 hits to-date.  This site has seen 162,650,198 hits to-date.  This site has seen 162,650,198 hits to-date.  This site has seen 162,650,198 hits to-date.  This site has seen 162,650,198 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดงานมหกรรมพรรณไม้งาม อร่ามชล พิมพ์

     วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

Image

 

     จังหวัดชลบุรี ที่มีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรทำการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เพราะผลิตแล้วจำหน่ายได้ มีตลาดรองรับ ประกอบกับธุรกิจในด้านที่อยู่อาศัยและการบริการกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีความต้องการ และมีกำลังซื้อไม้ดอกไม้ประดับสูง เพื่อที่จะนำไปตกแต่งสวนในที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงนับได้ว่าธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี โดยมีภาครัฐเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่รอดและมีความเจริญเติบโต
     นายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี จัดงานมหกรรม “พรรณไม้งาม อร่ามชล”ขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ส่งผลดีแก่เกษตรกรที่ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ได้มีตลาดจำหน่ายทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพราะธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นธุรกิจที่เติมเต็มในธุรกิจท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ การประกวดผลไม้ ได้แก่ ขนุนและฝรั่ง การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ชวนชม แคคตัส มะพร้าวทะเลทราย การประกวดจัดสวนหย่อม การประกวดจัดสวนถาด การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การผลิตฮอร์โมนพืช การจัดสวนถาด การขยายพันธุ์พืช การทำขนมลูกชุบ ขนมดอกจอก และขนมช่อม่วง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ในการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนวงการไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชลบุรี ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งด้วย
     นายภคัรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดงาน“พรรณไม้งาม อร่ามชล” ในครั้งนี้เป็นการทำงานเป็นทีม มีการประสานวางแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตร ด้านไม้ดอกไม้ประดับให้ควบคู่กันไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเกิดการขยายการลงทุนในธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ และทำให้เกษตรกรได้พัฒนากระบวนการผลิตของตนเอง ทั้งการปรับปรุงพันธุ์ ปรับปรุงวิธีการผลิต และสร้างมาตรฐานสินค้าโดยมุ่งเน้นความดีเยี่ยมของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ
     สำหรับเกษตรกรในยุคปัจจุบัน เป็นเกษตรกรในยุคของข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาผลผลิต ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พี่น้องเกษตรกร ต้องพัฒนารูปแบบการตลาด สร้างมาตรฐาน และคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งจะนำมาสู่รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 03 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.