• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,650,606 hits to-date.  This site has seen 162,650,606 hits to-date.  This site has seen 162,650,606 hits to-date.  This site has seen 162,650,606 hits to-date.  This site has seen 162,650,606 hits to-date.  This site has seen 162,650,606 hits to-date.  This site has seen 162,650,606 hits to-date.  This site has seen 162,650,606 hits to-date.  This site has seen 162,650,606 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี แก้ไวยาวัจกรวัดในพื้นที่ ในเรื่องการจัดประโยชน์ที่ดินวัด พิมพ์

     คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี สร้างความเข้าใจแก้ไวยาวัจกรวัดในพื้นที่ ในเรื่องการจัดประโยชน์ที่ดินวัด กรณีรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อวัด

Image

     วันนี้ 12 ก.ย. 62 ที่ วัดชัยมงคล พระอารมหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้แก้ไวยาวัจกรวัดในจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ไวยาวัจกรวัดได้ทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ อีกทั้งเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติของวัด การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของวัด และการจัดทะเบียนทรัพย์สินของวัด โดยมีพระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส พร้อมด้วย นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และไวยาวัจกรวัดจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 กว่า คน เข้าร่วมอบรมร่วมอย่างพร้อมเพรียง
     ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องการจัดประโยชน์ที่ดินวัด กรณีรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จากกรณีที่จากกรณีเพจ “บิ๊กเกรียน” ได้โพสต์รูปภาพพร้อมเรื่องราวแฉกรุ๊ปทัวร์จีน เช่าพื้นที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี สร้างโบสถ์ปลอมหลอกนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งภายในยังมีการเปิดขายพระและเครื่องรางของขลังแพงกว่าปกติในราคาหลายหมื่นบาท ซ้ำยังมีการจัดคนมาตั้งแผงขายธูปเทียน โดยแต่ละวันวัดดังกล่าวจะมีรถทัวร์เข้าจอดจำนวนหลายคัน สร้างเม็ดเงินเข้ากระเป๋านายทุนในประเทศจีนอย่างมหาศาลซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายด้านภาพลักษณ์ และเสียรายได้จากการท่องเที่ยวประเทศ ซึ่งจากกระแสข่าวดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อศาสนา
     พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส ได้กล่าวต่อไวยาวัจกรวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ว่า สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหานั้นที่ผ่านได้มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดขึ้นกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องของการการก่อสร้างพระเครื่อง พระพุทธรูป และการจัดจำหน่ายในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงนั้น ทางคณะสงฆ์ได้มีการชี้แจงไปยังเจ้าหน้าที่ สคบ. ว่าสำหรับราคาวัตถุมงคลนั้นถือเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าสินค้าอื่น ๆ เนื่องจากสินค้าอื่นอาจจะมีต้นทุนในการจำหน่ายและสามารถควบคุมราคาได้อย่างชัดเจน แต่วัตถุมงคลนั้นทางพระพุทธศาสนานั้นไม่สามารถควบคุมราคาได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ศรัทธาวัตถุมงคล
     แต่ส่วนที่จะสามารถควบคุมราคาได้นั้นจะเป็นในส่วนของตัวหุ้มวัตถุมงคลทั้งกรอบที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ ทั้งจากทองคำ เงิน เหล่านี้ที่จะสามารถกำหนดราคาให้ชัดเจน ส่วนกรณีที่มติมหาเถรสมาคม 2546 ที่กำหนดไว้ที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายวัตถุมงคลภายในวัดนั้นซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นหากวัดใดที่สร้างวัตถุมงคลขึ้นเองและระบบจำนวนที่ชัดเจน และทำหนังสือมอบให้คณะบุคคล บริษัทห้างหุ้นส่วนดำเนินการจัดจำหน่ายแทนวัดนั้นสามารถทำได้ซึ่งไม่ผิดต่อกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมแต่อย่างใด เพียงแต่ไม่ให้นำวัตถุมงคลจากนอกวัดหรือวัดอื่นเข้ามาจำหน่าย เป็นต้น
     ขณะที่นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยวัดไม่ใช้สาธารณะจะมีการสร้างอะไรบนพื้นที่วัดจะต้องดูถึงความเหมาะสม แม้แต่การจะนำทัวร์จีนมาลงก็ต้องดูถึงความเหมาะสมคณะกรรมการวัดช่วยกันตรวจสอบว่าการจัดสร้างอาคารภายในวัดนั้นมีการบดบังทัศนียภาพของวัดหรือไม่ จะต้องมีการจัดสรรพื้นที่วัดทั้งหมดออกครึ่งหนึ่งการจัดสร้างอะไรจะต้องไม่ให้บดบังทัศนวิสัย ทัศนียภาพของวัดไม่ได้ ทั้งนี้ไวยาวัจกรวัดถือเป็นตัวแทนของวัด เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมาย ไม่ควรจะแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ควรนำพวกพ้องพี่น้องมาหาผละประโยชน์จากวัด แม้กฎหมายจะร้องรับและคุมครอง แต่หากไวยาวัจกรกระทำผิดกฎหมายก็ลงโทษเช่นกัน...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 03 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.