• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,663,557 hits to-date.  This site has seen 162,663,557 hits to-date.  This site has seen 162,663,557 hits to-date.  This site has seen 162,663,557 hits to-date.  This site has seen 162,663,557 hits to-date.  This site has seen 162,663,557 hits to-date.  This site has seen 162,663,557 hits to-date.  This site has seen 162,663,557 hits to-date.  This site has seen 162,663,557 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” พิมพ์

     กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Image

 

     วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเรือโท ศตวรรษ อนันตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จำนวนกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน “โครงการยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน  เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” เป็นผู้กล่าวรายงาน
     ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนหน่วยงานจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดโครงการและกิจกรรมออกเป็น ๙ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการสร้างถาวรวัตถุและสิ่งสาธารณประโยชน์ ๒) ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ๔) ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ๕) ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ๗) ด้านมหกรรมการแสดง การประกวด และนิทรรศการ ๘) ด้านการจัดทำเอกสาร วีดิทัศน์ และของที่ระลึก ๙) ด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน รวมทั้งยังมีหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งหวังให้ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทุกคนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่
ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวนรวม ๕๑ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยในวันนี้เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการปลูกกล้าไม้บนพื้นที่เรือนจำกลางชลบุรี จำนวน ๒๐ ไร่ และพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จำนวน ๒ ไร่ จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ประกอบด้วย ต้นวา ต้นประดู่ และต้นตะเคียนทอง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 05 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.