• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,836,729 hits to-date.  This site has seen 162,836,729 hits to-date.  This site has seen 162,836,729 hits to-date.  This site has seen 162,836,729 hits to-date.  This site has seen 162,836,729 hits to-date.  This site has seen 162,836,729 hits to-date.  This site has seen 162,836,729 hits to-date.  This site has seen 162,836,729 hits to-date.  This site has seen 162,836,729 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สานสัมพันธ์รวมพลังกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พิมพ์

     กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จัดงานสานสัมพันธ์รวมพลังกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา

Image

     วันที่ 23 ก.ย.62 ที่อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์รวมพลังกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา โดยมีนางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา และคณะกรรมการฯ คอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
     นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ด้วยอำเภอศรีราชาได้ดำเนินการขอจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ให้สภากาชาดไทยพิจารณา และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอลำดับที่ 241 ของสภากาชาดไทย กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชามีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1.งานด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 2.ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น 3.ด้านรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่น 4.ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด จิตอาสาสภากาชาดไทย และกิจการต่างๆ ของสภากาชาดไทย 6.ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ 7.เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดในอำเภอของตนตามที่ได้รับมอบหมาย 8.ส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดและการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม และเพื่อเป็นการดำเนินการตามพันธกิจทั้ง 8 ด้านดังกล่าว กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จึงต้องจัดหารายได้ไว้สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลตามพันธกิจของสภากาชาดไทย โดยให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
     ในการจัดงานสานสัมพันธ์รวมพลังกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่ได้จัดงานและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.