เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 159,610,937 hits to-date.   This site has seen 159,610,937 hits to-date.   This site has seen 159,610,937 hits to-date.   This site has seen 159,610,937 hits to-date.   This site has seen 159,610,937 hits to-date.   This site has seen 159,610,937 hits to-date.   This site has seen 159,610,937 hits to-date.   This site has seen 159,610,937 hits to-date.   This site has seen 159,610,937 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ผู้สูงอายุรับปริญญาชีวิต หลังจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง พิมพ์

     อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 ของโรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง โดยพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมมีอายุมากที่สุดถึง 94 ปี

Image

     วันที่ 25 ก.ย.62 นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมด้วย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2562  โดยมี สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านไร่หนึ่งตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
     ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง ได้จัดตั้งขึ้นร่วมกับ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดบริการวิชาการทางสังคม การเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุได้เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย  และผ่านประสบการณ์มาหลากหลาย เมื่อถึงช่วงพักผ่อนผู้สูงอายุจึงควรได้รับรางวัลในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน สำหรับผู้สูงอายุที่เข้ารับประกาศนียบัตรที่มีอายุมากที่สุดในปีการศึกษานี้คือ นางอุไล  ณ กลองดี ที่มีอายุถึง 94 ปี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.