• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,635,585 hits to-date.  This site has seen 162,635,585 hits to-date.  This site has seen 162,635,585 hits to-date.  This site has seen 162,635,585 hits to-date.  This site has seen 162,635,585 hits to-date.  This site has seen 162,635,585 hits to-date.  This site has seen 162,635,585 hits to-date.  This site has seen 162,635,585 hits to-date.  This site has seen 162,635,585 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ๒๕๖๒ พิมพ์

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรกิจกรรมงานรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดย

Image

       ที่  แปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา   นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในการเปิดงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปี ๒๕๖๒ กิจกรรมงานรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรซึ่ง  โดยมี นายจำลอง พุฒซ้อน  เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาย  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกร และพัฒนาทักษะด้านการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรกรแปลงใหญ่ไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในเวทีกว้างขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพของเกษตรกร ที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ สินค้าที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร  ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สู่ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรเกษตรกรและขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น 
     ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย  การเสวนาวิชาการ  โดยส่วนราชการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประเด็นการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การเชื่อมโยงการตลาด, การจัดนิทรรศการทางการเกษตรจำนวน ๑๐ ชนิดสินค้า ได้แก่ ขนุนสับปะรด ฝรั่ง มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว โคเนื้อ ปลานิล  และ มีการจัดจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากแปลงใหญ่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.