• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,836,945 hits to-date.  This site has seen 162,836,945 hits to-date.  This site has seen 162,836,945 hits to-date.  This site has seen 162,836,945 hits to-date.  This site has seen 162,836,945 hits to-date.  This site has seen 162,836,945 hits to-date.  This site has seen 162,836,945 hits to-date.  This site has seen 162,836,945 hits to-date.  This site has seen 162,836,945 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“ด้วยรักและผูกพัน 62” พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานวันเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ด้วยรักและผูกพัน 62

Image

     ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดงานวันเกษียณอายุ “ด้วยรักและผูกพัน  62”  โดยได้มีการเปิดตัวแนะนำผู้เกษียณอายุ และการแสดง จากเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ
     จากนั้น รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันเกษียณอายุ “ด้วยรักและผูกพัน  62” โดยได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเอง  ด้วยความอดทน วิริยะอุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละตนเองเพื่อโรงพยาบาลตลอดมา  และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีของสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า  ได้โปรดอำนวยพรให้ผู้เกษียณและผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ที่ลาออก และครอบครัวทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง   และมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตตลอดไป ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณจำนวน 22 ท่าน รวมทั้งผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่ลาออกจำนวน 2 ท่าน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.