เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,182,418 hits to-date.   This site has seen 162,182,418 hits to-date.   This site has seen 162,182,418 hits to-date.   This site has seen 162,182,418 hits to-date.   This site has seen 162,182,418 hits to-date.   This site has seen 162,182,418 hits to-date.   This site has seen 162,182,418 hits to-date.   This site has seen 162,182,418 hits to-date.   This site has seen 162,182,418 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีเปิดและส่งมอบอาคารไทยออยล์ให้กับ รพ.แหลมฉบัง พิมพ์

     กลุ่มไทยออยล์ส่งมอบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลประชาชน  ในพื้นที่ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า 180 ล้านบาท

Image

     วันที่ 30 ก.ย.62 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารไทยออยล์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ,นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ,นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ,นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้จำนวนมาก
     นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)   กล่าวว่า  บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)  ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโครงการก่อสร้างอาคารไทยออยล์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังถือเป็นหนึ่งในหลายๆโครงการของ ไทยออยล์ ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทางด้านการสาธารณสุข
     โดยตัวอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้ทันสมัยตามแบบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี โดยไทยออยล์ได้มอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมร่วมควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคณะแพทย์และพยาบาล
     ด้านนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มไทยออยล์ ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสาธารณสุขโดยให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท ในการก่อสร้างตัวอาคาร และยังร่วมมือกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และโรงพยาบาลแหลมฉบัง ในการจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง” ร่วมระดมเงินบริจาคได้อีกกว่า 80 ล้านบาท จาก บริษัท ห้างร้าน ประชาชนทั่วไป ทำให้อาคารไทยออยล์เสร็จสมบูรณ์
     ขณะที่นายแพทย์ราเมศร์  อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง กล่าวว่า “อาคารไทยออยล์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้ถูกออกแบบให้มีพื้นที่การใช้งานรวม 5,000 ตารางเมตร อาคารนี้จะทำให้โรงพยาบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และมีหน่วยงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยทารก ห้องล้างตัวจากสารเคมี และห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล รองรับเหตุฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพพลภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 165 เตียง เป็น 250 เตียง”
     ซึ่งอาคารไทยออยล์ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไทยออยล์ภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวัง  ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งไทยออยล์ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจ เสมอมา

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 07 เมษายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.