• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,836,585 hits to-date.  This site has seen 162,836,585 hits to-date.  This site has seen 162,836,585 hits to-date.  This site has seen 162,836,585 hits to-date.  This site has seen 162,836,585 hits to-date.  This site has seen 162,836,585 hits to-date.  This site has seen 162,836,585 hits to-date.  This site has seen 162,836,585 hits to-date.  This site has seen 162,836,585 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล พิมพ์

     ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทยเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

Image

     ที่ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย   ตำบลบางพระ  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ในวันนี้
     ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้น เป็นผลจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข  โดยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ประชากรผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ประกอบกับกลุ่มผู้สูงอายุมักเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยๆ  การเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ  ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ได้แก่  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ  และโรคความจำเสื่อม  และปัญหาทางด้านอารมณ์ ฯลฯ  โดยส่วนใหญ่มักพบว่า ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรังมากกว่า 1 โรคขึ้นไป  ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตามนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข  โดยเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมตามความเหมาะสมศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานอย่างปกติสุข และมีสุขภาพสมบูรณ์ตามควรแก่วัย 
     ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี  เป็นวันผู้สูงอายุสากล ทางคณะทำงานฯ จึงได้จัด “โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้าง และส่งเสริมสุขภาพของตนเอง. เพื่อให้ผู้สูงอายุ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจและความสุขในการเข้าร่วมในโครงการโดยมีดร.ไข่มุก  เหล่าพิพัฒนา  วิทยากรจิตอาสา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.