• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 156,014,358 hits to-date.   This site has seen 156,014,358 hits to-date.   This site has seen 156,014,358 hits to-date.   This site has seen 156,014,358 hits to-date.   This site has seen 156,014,358 hits to-date.   This site has seen 156,014,358 hits to-date.   This site has seen 156,014,358 hits to-date.   This site has seen 156,014,358 hits to-date.   This site has seen 156,014,358 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน

Image

     ที่  ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายจิร  จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางรัจนารัตนวารี  รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครู สามารถใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงสุดจากสื่อที่ได้รับ ซึ่งกิจกรรมการจัดทำสื่อในครั้งนี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้มีการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 กำหนดไว้ ซึ่งการพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมแก่ครูผู้สอน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในทางสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 24 มกราคม 2020
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.