• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,650,534 hits to-date.  This site has seen 162,650,534 hits to-date.  This site has seen 162,650,534 hits to-date.  This site has seen 162,650,534 hits to-date.  This site has seen 162,650,534 hits to-date.  This site has seen 162,650,534 hits to-date.  This site has seen 162,650,534 hits to-date.  This site has seen 162,650,534 hits to-date.  This site has seen 162,650,534 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลประทานชลบุรี เริ่มผันน้ำพร้อมรับฤดูแล้งในปีหน้า พิมพ์

     ชลประทานชลบุรี เริ่มผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต พร้อมรับ ฤดูแล้ง ในปีหน้า และเตรียมขึ้นโครงการ ผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำประแสร์ รองรับ ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

Image

     นายภูษิต  พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศวกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ได้ทำการสูบน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต มายังอ่างเก็บน้ำบางพระ โดยเริ่มสูบมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน มียอดน้ำสะสมที่สูบมา 32 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะทำการสูบในแต่ละวันประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะทำการสูบอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขในการสูบอยู่ที่ค่าระดับความเค็มของน้ำต้องไม่เกิน 0.50 กรัมต่อลิตร ซึ่งขณะนี้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 58 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 .96 ของความจุอ่าง ซึ่งปริมาณการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน จึงทำให้ในขณะนี้น้ำที่มีอยู่สามารถรองรับภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนและภาคเกษตรกรรมได้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้า
     แต่อย่างไรในปัจจุบันทางโครงการชลประทานชลบุรีได้มีโครงการสร้างท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ซึ่งมีความจุอ่าง 248 ล้านลูกบาศก์เมตร ผันมาลงที่อ่างบางพระโดยผ่านมาพักที่อ่างหนองค้อและส่งตามคลองส่งน้ำมาที่อ่างบางพระในปริมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจแบบและการทำประชาพิจารณ์ซึ่งคาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นปี 2563 ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 8 000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นโครงการที่จะรองรับการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจภาคประชาชนที่มีการเติบโตขยายตัวขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 03 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.