• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,655,106 hits to-date.  This site has seen 162,655,106 hits to-date.  This site has seen 162,655,106 hits to-date.  This site has seen 162,655,106 hits to-date.  This site has seen 162,655,106 hits to-date.  This site has seen 162,655,106 hits to-date.  This site has seen 162,655,106 hits to-date.  This site has seen 162,655,106 hits to-date.  This site has seen 162,655,106 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทน.แหลมฉบัง จัดประเพณีรับท้องข้าว พิมพ์

     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญแม่โพสพคืนนา

Image

     ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมการทำนาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปลูกฝังทัศนคติ กระบวนการผลิต และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญแม่โพสพคืนนา ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดฯ อภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่กลุ่มเกษตรกร ตามความเชื่อจะทำให้การทำนาได้ผลผลิตที่ดีไม่มีอุปสรรค และถือได้ว่าเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณท้องนาให้ปกป้องรักษาช่วยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทยแก่ลูกหลานชาวแหลมฉบังอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.