• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,118,666 hits to-date.  This site has seen 163,118,666 hits to-date.  This site has seen 163,118,666 hits to-date.  This site has seen 163,118,666 hits to-date.  This site has seen 163,118,666 hits to-date.  This site has seen 163,118,666 hits to-date.  This site has seen 163,118,666 hits to-date.  This site has seen 163,118,666 hits to-date.  This site has seen 163,118,666 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประเพณีวิ่งควาย หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก พิมพ์

     ชลบุรี จัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 148

Image

 

     วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 148 หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลก ณ เวทีกลางหน้าสนามว่าที่การอำเภอเมืองชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีวิ่งควายให้การต้อนรับ
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประเพณีวิ่งควาย ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากงานบุญการเทศน์มหาชาติ โดยก่อนวันเทศน์มหาชาติหนึ่งวัน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เจ้าของกัณฑ์เทศน์จะนำเครื่องกัณฑ์เทศน์บรรทุกเกวียนมาทั้งสิ้น 13 เล่ม ตามจำนวนของกัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ มีการประดับตกแต่งควาย และเกวียนอย่างสวยงาม มายังวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง เพื่อเตรียมการในวันงานบุญเทศน์มหาชาติในวันรุ่งขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรชาวจังหวัดชลบุรี ได้มีการอนุรักษ์เกวียนกัณฑ์ ซึ่งมีชนาดใหญ่และตกแต่งอย่างสวยงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชม และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
     สำหรับงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรีจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ก่อนออกพรรษา 1 วัน และในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วใหญ่ และรุ่นใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการประกวดควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ควายประเภทสวยงาม ตลกขบขัน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ปีนเสาน้ำมัน กระกร้อลอดหวง ยิงหนังสติ๊ก ส่วนยามค่ำคืนมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดาราอีกด้วย
     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “วิ่งควาย” ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี พุทธศักราช 2555 ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีรูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนเป็นประเพณีท้องถิ่นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี เห็นได้จากากรที่เกษตรกร ตกแต่งควายของตนเองให้สวยงาม ซึ่งถือเป็นการทำขวัญควาย และเกษตรกรที่อยู่ทั่วทุกสารทิศของจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสมาพบประสังสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวได้ว่า งานประเพณีวิ่งควายในวันนี้ ถือเป็นวันนัดพบของเกษตรกรซึ่งได้รับคำยกย่องว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่เดิมในอดีต เกษตรกรนำควายบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรมาขาย เวลากลับก็ซื้อข้าวของกลับไปทำบุญยังวัดใกล้บ้าน เมื่อมาถึงบริเวณตลาดท่าเกวียนนำวัวควายไปพักกินน้ำ เล่นน้ำที่สระน้ำใหญ่ หลังจากที่วัวควายกินน้ำและเล่นน้ำเป็นที่พอใจแล้ว จะขี่ควายกลับมายังตลาดท่าเกวียน ขณะที่เกษตรกรขี่ควายกลับก็มีการวิ่งแข่งควายของตนมายังที่ตลาดท่าเกวียน เมื่อมีผู้พบเห็นก็เกิดความสนุกสนาน ให้มีการจัดแข่งขันวิ่งควายขึ้นทุกปี
     ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี เปลี่ยนสภาพจากเมืองเกษตรกรรมมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากอิทธิพลและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่องานประเพณีวิ่งควายบ้าง อย่างไรก็ตามกระผมมีความมั่นใจว่าหน่วยงานของจังหวัดชลบุรีทุกหน่วยงาน และพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีทุกท่านมีส่วนช่วยกันสนบัสนุนงานประเพณีวิ่งควาย ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชลบุรี และสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชนไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดชลบุรีสืบไป
     ส่วนประชาชนที่พาดชมงานประเพณีวิ่งควายในวันนี้ ติดตามเที่ยวชมได้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 08 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.