• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,667,508 hits to-date.  This site has seen 162,667,508 hits to-date.  This site has seen 162,667,508 hits to-date.  This site has seen 162,667,508 hits to-date.  This site has seen 162,667,508 hits to-date.  This site has seen 162,667,508 hits to-date.  This site has seen 162,667,508 hits to-date.  This site has seen 162,667,508 hits to-date.  This site has seen 162,667,508 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
จิตอาสาพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์ พิมพ์

     จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์

Image

     วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไม้แดง เทศบาลตำบลคลองตำหรุ และ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ดัวยหัวใจ” โดยการพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย
     สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยพระราชทาน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ การกำจัดวัชพืช บริเวณริมคลอง การตัดกิ่งไม้ต้นไม้ และการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณคลองสาธารณประโยชน์
     อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมิจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามเป้าหมายและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนทุกคน ที่ร่วมทำงานในวันนี้ขอให้ทำด้วยระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 06 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.