• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,666,689 hits to-date.  This site has seen 162,666,689 hits to-date.  This site has seen 162,666,689 hits to-date.  This site has seen 162,666,689 hits to-date.  This site has seen 162,666,689 hits to-date.  This site has seen 162,666,689 hits to-date.  This site has seen 162,666,689 hits to-date.  This site has seen 162,666,689 hits to-date.  This site has seen 162,666,689 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พพ. ดึงโรงงานปรับตัวสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City พิมพ์

     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจับมือภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี-อมตะซิตี้ ระยอง เตรียมพร้อมรับการใช้นวัตกรรมพลังงาน สู่อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Image

 

     วันที่ 29 ต.ค.62 นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน “การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ณ ห้องศรีชลวิน โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ฯ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และ ระยอง พร้อมนักวิชาการเข้าร่วมงานในครั้งนี้
     นางสาวนวลจันทร์ กล่าวว่า “การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานที่สูง เพราะมีจำนวนสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก
     ในการพัฒนานิคมฯ ทั้ง 2 แห่งนั้น กำลังมุ่งเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ในอนาคต ที่สอดคล้องกับการพัฒนาพลังงานของประเทศ ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร 
     “ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานของประเทศ เห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน เพื่อให้การใช้พลังงานของประเทศมีความสมดุล และก่อให้เกิดความมั่นคงของระบบการใช้พลังงาน สามารถพึ่งพาการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
     นางสาวนวลจันทร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาด้านพลังงานสู่ SMART CITY จะให้ความสำคัญการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาต่อยอดกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทั้งในภาคการผลิต และการบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ตามโยบายของรัฐบาล เพื่อสอดรับแนวทางการลดใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 หรือ (Energy Efficiency Plan; EEP 2015) ที่กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานร้อยละ 30 ภายในปี 2579

ด้านนายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ พาซิลีตี้ เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯให้การสอดรับกับกระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) เช่น มีโรงงานผลิตไฟฟ้าภายในนิคมฯ และในอนาคตยังมีโครงการ Floating Solar "โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ" ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนั้นในเรื่องพลังงานขยะ ก็อยู่ระหว่างทำความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำขยะที่เกิดขึ้นภายในนิคมฯ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยหากโครงการต่างๆ เกิดขึ้นก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแน่นอน “ในอนาคตพื้นที่ในอมตะซิตี้ ชลบุรี จะเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) และพร้อมจะนำรูปแบบดังกล่าวไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ของนิคมฯ อมตะ ทั่วประเทศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ด้วย” นายอัครเรศร์ กล่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 06 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.