• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,666,788 hits to-date.  This site has seen 162,666,788 hits to-date.  This site has seen 162,666,788 hits to-date.  This site has seen 162,666,788 hits to-date.  This site has seen 162,666,788 hits to-date.  This site has seen 162,666,788 hits to-date.  This site has seen 162,666,788 hits to-date.  This site has seen 162,666,788 hits to-date.  This site has seen 162,666,788 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดมหกรรมกีฬาสี SPC เกม พิมพ์

     นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี SPC เกมประจำปีการศึกษา 2562

Image

     ที่ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ร่วมกันเดินขบวนพาเหรด เพื่อการแข่งขันมหกรรมกีฬาสี SPC เกม ประจำปีการศึกษา 2562 ไปรอบเขตเมืองศรีราชา จนไปถึงสถานศึกษา  โดยคณะนักเรียน ได้มีการแบ่งสี เพื่อเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬา ออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีส้ม   สีชมพู  สีเขียว  และสีเหลือง ซึ่งแต่ละขบวนพาเหรดสี นักเรียนต่างแต่งตัวอย่างสวยงาม
     จากนั้นที่ สนามพอลลิเนียม นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมีอธิการิณี มอนิกา  ประทุมเทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการจัดกิจกรรมร่วมพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกีฬาในวันนี้  เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์  ของกิจกรรมกีฬา  เพราะนอกจากจะทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีการฝึกฝน  สร้างคุณลักษณะและอุปนิสัยที่ดีงาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักปฏิบัติตามกฎ กติกาสากล ความมีระเบียบ วินัย การรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงได้ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สามารถทำงาน  และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 06 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.