เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 159,604,187 hits to-date.   This site has seen 159,604,187 hits to-date.   This site has seen 159,604,187 hits to-date.   This site has seen 159,604,187 hits to-date.   This site has seen 159,604,187 hits to-date.   This site has seen 159,604,187 hits to-date.   This site has seen 159,604,187 hits to-date.   This site has seen 159,604,187 hits to-date.   This site has seen 159,604,187 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีราชา พิมพ์

     อำเภอศรีราชาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

Image

     ที่  ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอซรีราชา นายนิติ   วิวัฒน์วานิช   นายอำเภอศรีราชา  เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ชนะเลิศระดับจังหวัด ให้กับ บ้านเนินแสนสุขหมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม และ ประกาศนียบัตร สารสนเทศ ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนะเลิศระดับจังหวัดได้แก่ตำบลหนองขาม
     จากนั้นประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการพิจารณาคัดเลือกกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัล โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และมีปลัดอำเภอ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการพิจารณาคัดเลือก กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แล้วนำเสนอรายชื่อ รายงานให้ทางจังหวัด ได้ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.