• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,830,985 hits to-date.  This site has seen 162,830,985 hits to-date.  This site has seen 162,830,985 hits to-date.  This site has seen 162,830,985 hits to-date.  This site has seen 162,830,985 hits to-date.  This site has seen 162,830,985 hits to-date.  This site has seen 162,830,985 hits to-date.  This site has seen 162,830,985 hits to-date.  This site has seen 162,830,985 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทัพเรือหมวดเรือชายแดนร่วมใจบริจาคโลหิตให้ชีวิต พิมพ์

     จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ทัพเรือ หมวดเรือชายแดน ร่วมใจบริจาคโลหิตให้ชีวิต จังหวัดตราด

Image

 

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภ์  สภากาชาดไทย ณ  หอประชุมอำเภอแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ร่วมกับ พี่น้องประชาชน อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
     สำหรับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 นั้นได้ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1 ไปปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีที่ตั้งอยู่ที่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ ป้องกันการรุกล้ำน่านน้ำและการแทรกซึมจากฝ่ายตรงข้ามในทะเลอาณาเขต ในพื้นที่รับผิดชอบ คุ้มครองเรือประมง ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางทะเล คุ้มครองป้องกันและสนับสนุนกำลังทางบก สกัดกั้นและผลักดันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางทะเล และปฏิบัติการทางจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชน รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนทางทะเลจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
     ในปัจจุบัน ภารกิจของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันดีทีมีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เป็นอย่างดี   กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 13 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.