เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 166,356,435 hits to-date.   This site has seen 166,356,435 hits to-date.   This site has seen 166,356,435 hits to-date.   This site has seen 166,356,435 hits to-date.   This site has seen 166,356,435 hits to-date.   This site has seen 166,356,435 hits to-date.   This site has seen 166,356,435 hits to-date.   This site has seen 166,356,435 hits to-date.   This site has seen 166,356,435 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ

Image

     ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องด้วยสภาพการณ์ปัจจุบัน สังคมมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานที่ราชการ ตลอดจนอาคารที่พักอาศัย เป็นอาคารสูงที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ และที่มีลักษณะการออกแบบที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และมีบุคลากรปฏิบัติงานในอาคารอยู่จำนวนมาก จึงต้องมีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นตลอดจนการซ้อมอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง และเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยมี นายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อม เจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตำบลบางพระ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.