• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,656,284 hits to-date.  This site has seen 162,656,284 hits to-date.  This site has seen 162,656,284 hits to-date.  This site has seen 162,656,284 hits to-date.  This site has seen 162,656,284 hits to-date.  This site has seen 162,656,284 hits to-date.  This site has seen 162,656,284 hits to-date.  This site has seen 162,656,284 hits to-date.  This site has seen 162,656,284 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ ร่วม MOU โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิล พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระลมนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้กับ 3 บริษัทผู้ริเริ่มโครงการและ 5 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ

Image

     ที่  ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกล่อง UHT รีไซเคิลได้ กับ 3 บริษัทผู้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการโดยข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกกล่อง UHT เพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิลด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงส่งเสริมผลักดันให้เกิดการคัดแยกกล่อง UHTอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปประธรรม
     จากนั้นยังได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3rs ระหว่างเทศบาลตำบลบางพระ กับผู้แทนโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ โดยการลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทางเทศบาลตำบลบางพระส่งเสริมให้ความรู้และแนวทางวิธีดำเนินการในการคัดแยกขยะ ในโรงเรียน และโรงเรียนดำเนินการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นตามหลัก 3rs เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเข้าสู่ระบบการกำจัด โรงเรียนมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปและนำไปจัดการอย่างถูกวิธีรวมถึงโรงเรียนจะเป็นต้นแบบและเผยแพร่ความรู้ในการดำเนินการให้กับโรงเรียนอื่นๆที่สนใจ ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนับเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศซึ่งโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากกล่อง UHT เป็นบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของทุกคนทุกวัยการที่เทศบาลตำบลบางพระได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางโครงการจึงนับเป็นก้าวแรก ของการประสานความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมคัดแยกกล่อง UHT หลังบริโภคเพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิลด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการร่วมลดปริมาณขยะอันนำมาสู่จิตสำนึกในการร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.