• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,656,356 hits to-date.  This site has seen 162,656,356 hits to-date.  This site has seen 162,656,356 hits to-date.  This site has seen 162,656,356 hits to-date.  This site has seen 162,656,356 hits to-date.  This site has seen 162,656,356 hits to-date.  This site has seen 162,656,356 hits to-date.  This site has seen 162,656,356 hits to-date.  This site has seen 162,656,356 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียง พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเปิดงานกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียง

Image

     ที่  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียง โดยมีนางรัจนา  รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้แต่งกายด้วยผ้าไทย และนำปรับไปประยุกต์ใช้ตามวิถีของคนไทย และรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป
     ภายในงาน ทางโรงเรียนให้คณะครูและนักเรียนได้แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีไทย รำกลองยาว และการแสดงต่าง ๆ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.