• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,655,082 hits to-date.  This site has seen 162,655,082 hits to-date.  This site has seen 162,655,082 hits to-date.  This site has seen 162,655,082 hits to-date.  This site has seen 162,655,082 hits to-date.  This site has seen 162,655,082 hits to-date.  This site has seen 162,655,082 hits to-date.  This site has seen 162,655,082 hits to-date.  This site has seen 162,655,082 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รมต.ยุติธรรม เยี่ยมงานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จ.ชลบุรี พิมพ์

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมงานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จ.ชลบุรี

Image

     วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อาคารกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 2 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
     นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวนโยบายให้การปฏิบัติเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง โดยได้ตรวจการดำเนินงานด้านบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 2 ระบบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อาคารกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 2 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2546 รับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ปีงบประมาณละ 500 คน ซึ่งระยะเวลาการบำบัดรักษาคือ 120 วัน โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการให้ความรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพ และการปฏิบัติ
     ส่วนช่วงบ่าย ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดให้บริการคลินิกบำบัดยาเสพติด เพื่อช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอำเภอที่มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนมาก โดยจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการจนถึงเวลา 19.00 น. เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผู้ที่เข้ารักษาทั้งในส่วนที่ประสงค์เข้ามารักษาเอง และในส่วนสถานประกอบการแจ้งส่งตัวพนักงานเข้ารับการบำบัดรักษา
     สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติด และกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.