• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,656,042 hits to-date.  This site has seen 162,656,042 hits to-date.  This site has seen 162,656,042 hits to-date.  This site has seen 162,656,042 hits to-date.  This site has seen 162,656,042 hits to-date.  This site has seen 162,656,042 hits to-date.  This site has seen 162,656,042 hits to-date.  This site has seen 162,656,042 hits to-date.  This site has seen 162,656,042 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมผู้ประสานงาน งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลใน จ.ชลบุรี พิมพ์

     โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้จัดให้มีการประชุม ผู้ประสานงาน งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีพร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารซี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามูลนิธิเวชดุสิต ได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ แก่ 3 โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ รพ. หนองใหญ่ , รพ.เกาะจันทร์ และ รพ. บ่อทอง จำนวน 16 รายการ รวมมูลค่า 1,835,650 บาท ซึ่งตัวแทนของมูลนิธิเวชดุสิตฯในการมอบครั้งนี้ นำโดย รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา , นายแพทย์ภารดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการรับมอบครั้งนี้
     ซึ่งมูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสรานครินทร์ ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือสังคมในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลรัฐ , สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ ,การมอบวัคซีนนอกบัญชี , อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ขสกนั้นได้มีการประชุม ผู้ประสานงาน งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน มีโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 32 โรงพยาบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพูดคุย ปรึกษาหารือ ถึงแนวทางปฎิบัติในการรับย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล และขอความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.