• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,656,140 hits to-date.  This site has seen 162,656,140 hits to-date.  This site has seen 162,656,140 hits to-date.  This site has seen 162,656,140 hits to-date.  This site has seen 162,656,140 hits to-date.  This site has seen 162,656,140 hits to-date.  This site has seen 162,656,140 hits to-date.  This site has seen 162,656,140 hits to-date.  This site has seen 162,656,140 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ความก้าวหน้าของ eec เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวตะวันออก พิมพ์

     สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออกจัดโครงการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกโดยรอบโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักใน eec

Image

     ที่   ห้องประชุมมังคละอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีการจัดประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการโครงการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกโดยรอบโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักใน eec โดยมี นายศิริชัย สมเเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกล่าวให้การต้อนรับผู้ร่วมประชุมสัมมนาและมี  ด๊อกเตอร์อภิชาต  ทองอยู่  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมบรรยาย ในหัวข้อความก้าวหน้าของ eec และการศึกษาไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวตะวันออก
     ซึ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีเป้าหมายที่จะยกระดับ อุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในขั้นตอนของการก่อสร้างโครงการนั้นย่อมมีผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
     ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสร้างความเข้าใจอย่างเครือข่ายต่อไป
     โดยในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมระบบรางการบรรยายหัวข้อโรโบติกส์ and Industry 4.0 มูลค่าเพิ่มที่แตกต่างทางออกที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ eec และการบรรยายเรื่องการพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.