• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,656,236 hits to-date.  This site has seen 162,656,236 hits to-date.  This site has seen 162,656,236 hits to-date.  This site has seen 162,656,236 hits to-date.  This site has seen 162,656,236 hits to-date.  This site has seen 162,656,236 hits to-date.  This site has seen 162,656,236 hits to-date.  This site has seen 162,656,236 hits to-date.  This site has seen 162,656,236 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พัฒนาชุมชนชลบุรี จัดโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” พิมพ์

     นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง จังหวัดชลบุรี กับ หน่วยงานภาคีและเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

Image

 

     ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชู อัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน
     นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแส ความนิยม การแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น และสมาชิก ของสมาคมฯ        
     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ได้รับการตอบรับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จำนวน 15 องค์กร โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
     นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมอาชีพทอผ้าและอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น ซึ่งเต็มไปด้วยภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและอุทิศพระองค์ ทำให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมและออกสู่สากล ตลอด 70 ปีที่ทรงงานคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ตัดด้วยผ้าไทย ผ้าชาวเขา ในขณะทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีผ้าถิ่นไทยที่ควรค่าแก่การสืบสานและอนุรักษ์ คือ ผ้าทอมือบ้านปึก-อ่างศิลา ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ดังนั้น ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน และร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยให้อยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.