• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,656,332 hits to-date.  This site has seen 162,656,332 hits to-date.  This site has seen 162,656,332 hits to-date.  This site has seen 162,656,332 hits to-date.  This site has seen 162,656,332 hits to-date.  This site has seen 162,656,332 hits to-date.  This site has seen 162,656,332 hits to-date.  This site has seen 162,656,332 hits to-date.  This site has seen 162,656,332 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
จ.ชลบุรี ลงตรวจสอบเฝ้าระวังกระเช้าของขวัญปีใหม่ พิมพ์

     สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และ สคบ.จังหวัดชลบุรี ลงตรวจสอบ “กระเช้าของขวัญปีใหม่” และรณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) มุ่งหวังคนไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs

Image

     วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และ สคบ.จังหวัดชลบุรี ลงตรวจสอบ “กระเช้าของขวัญปีใหม่” และรณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) มุ่งหวังคนไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี (โฮมโปร) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว
     ด้วยช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยแสดงข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย ระบุ ชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในกระเช้าอย่างมีคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดชลบุรี ได้บูรณาการงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ในกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อตรวจสอบฉลากและคุณภาพสินค้าภายในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้มีการแสดงฉลากที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และกระทรวงสาธารณสุขยังมุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ด้วยการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วย โดยหวังให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ผู้รับมีสุขภาพดี
     นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก นอกจากนั้นยังเป็นทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ มีประชากรเข้ามาพักอาศัยและมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมมากมายหลายอย่าง ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอย หาซื้อของขวัญหรือของชำร่วยต่างๆ ไปเป็นของฝากให้แก่ผู้ที่ตนรักและนับถือ การตรวจสอบสินค้าของฝากต่างๆ หรือกระเช้าของขวัญปีใหม่ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางจังหวัดชลบุรีให้ความสำคัญในการติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สคบ.จังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์กระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่าย เพื่อติดตามกำกับให้ผู้ประกอบการนั้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน และแสดงรายละเอียดในฉลากสินค้าอย่างครบถ้วน สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
     นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. ได้ทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เรื่องการบริโภคที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลโภชนาการได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ให้มีการแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ข้อมูลด้านโภชนาการกับผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลคุณค่าทาง โภชนาการที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อให้เกิดการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ทำให้ช่วยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
     นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ส่วนของพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบทุกครั้ง พร้อมแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และห้ามใช้สินค้าใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคไม่ให้โดนเอารัดเอาเปรียบในการซื้อกระเช้าปีใหม่ เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่กันและกันต่อไป หากมีความผิดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     นายทิศนุ ธีระนุกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ส่วนของ สคบ. ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจากการได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตรวจสอบสินค้าที่นำมาจัดในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งกระเช้าของขวัญถือเป็นสินค้าที่ต้องจัดทำฉลาก โดยต้องมีข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้านั้น โดยต้องแสดงรายละเอียดของสินค้าที่นำมาจัดรวมให้ครบ ต้องระบุชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าแต่ละรายการ มีการแสดงราคาจำหน่ายที่ชัดเจน ระบุขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุของสินค้าแต่ละรายการ รวมทั้งค่าภาชนะที่บรรจุ นอกจากนี้ยังต้องแสดงรายละเอียดของวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิด รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนสินค้าให้ชัดเจน หากพบผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่ไม่มีฉลากสินค้าหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันหากพบว่าสินค้ามีราคาแพงเกินความจริง สคบ. จะประสานกับกรมการค้าภายในให้ดำเนินการต่อไป
     หากพบว่า สถานที่จำหน่ายหรือห้างสรรพสินค้าใด มีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ ขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีทันที เบอร์โทร 038 - 932486 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการกับผู้จำหน่ายที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.