• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,667,340 hits to-date.  This site has seen 162,667,340 hits to-date.  This site has seen 162,667,340 hits to-date.  This site has seen 162,667,340 hits to-date.  This site has seen 162,667,340 hits to-date.  This site has seen 162,667,340 hits to-date.  This site has seen 162,667,340 hits to-date.  This site has seen 162,667,340 hits to-date.  This site has seen 162,667,340 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ACS Zero Waste Together พิมพ์

     โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดมหกรรม “คอนเสิร์ตการกุศล 75 ปี ACS Zero Waste Together”

Image

     ที่ สนามฟุตบอลสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   ภราดา ด๊อกเตอร์วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประธานในพิธีเปิดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ต“คอนเสิร์ตการกุศล 75 ปี ACS Zero Waste Together”โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานถึง
     การจัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  อีกทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการ “ACS Zero Waste Together” โดยมีเป้าหมายลดขยะในโรงเรียนและชุมชน มีการส่งเสริมให้ความรู้และการบูรณาการ เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน และศิษย์เก่า ให้เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย นักเรียนมีวินัยในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ และการสร้างวินัย ปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
     รวมทั้งเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครู กองทุนบำเหน็จบำนาญครู กองทุนครูอาวุโส-ครูเกษียณ และกองทุนสวัสดิการพนักงาน  ในการจัดการแสดงคอนเสิร์ตฯ ในวันนี้  ได้จัดให้มีนักร้องและศิลปินวงดนตรีต่าง ๆ เข้าร่วมเช่น ศิลปินนักร้อง วง Sweet Mullet และวง Lomosonic เป็นต้น

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 06 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.