• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,662,610 hits to-date.  This site has seen 162,662,610 hits to-date.  This site has seen 162,662,610 hits to-date.  This site has seen 162,662,610 hits to-date.  This site has seen 162,662,610 hits to-date.  This site has seen 162,662,610 hits to-date.  This site has seen 162,662,610 hits to-date.  This site has seen 162,662,610 hits to-date.  This site has seen 162,662,610 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมิติเวช จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 พิมพ์

     โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 

Image

     ที่่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ซี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้มีการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์ทนงวิทย์ นุตาคม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวชศรีราชา และประธานการจัดประชุมวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวชศรีราชา ประธานกล่าวเปิดงานประชุมโดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมาจากทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน , มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป จำนวน 190 คน
     สำหรับหัวข้อที่จัดการประชุมวิชาการในทุก ๆ ปี มุ่งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ หรือมีความรุนแรงต่อชีวิต รวมถึงนวัตกรรมในการดูแลรักษาด้วย สำหรับหัวข้อในปีนี้ คือ “เราไม่อยากให้ใครป่วย” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นจุดเน้นการบริการของโรงพยาบาลในกลุ่มสมิติเวชด้วย
     จากแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่สำคัญในปัจจุบัน คือ กลุ่มโรค NCDs เช่น มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ เพราะสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักนั้น เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเรานั่นเอง ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นว่า การค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรค และการทำ Health Promotion เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบองค์รวม รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเป็นวิธีลดอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่มีความยั่งยืนที่สุดรวมถึงเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพในเชิงส่งเสริม และป้องกันการเกิดโรค โดยใช้หลักดูแลรักษาสุขภาพจากภายในแบบองค์รวม มุ่งเน้นให้มีสุขภาพดีลงไปถึงระดับเซลล์ และการใช้นวัตกรรมดูแลสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและวางแผนการดูแลก่อนการเกิดโรคในอนาคต และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และนำไปสูสุขภาพจิตที่ดี การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวได้ จะช่วยลดความทุกข์ทรมานจากโรค ลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อให้ทุกคนมีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     ภายในงานนอกจากการประชุมวิชาการแล้ว ยังมีบู๊ธวิชาการที่ให้ความรู้อีกด้วย อาทิ เช่น บู๊ธเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ จากสถาบันโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มสมิติเวช มาร่วมออกบู๊ธด้วย , บู๊ธจากศูนย์หัวใจ , ศูนย์ OCC MED , ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ นอกจากนี้ยังมีบริการ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยเครื่อง BIA , การตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง OCT ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด , ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 05 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.