• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,667,918 hits to-date.  This site has seen 162,667,918 hits to-date.  This site has seen 162,667,918 hits to-date.  This site has seen 162,667,918 hits to-date.  This site has seen 162,667,918 hits to-date.  This site has seen 162,667,918 hits to-date.  This site has seen 162,667,918 hits to-date.  This site has seen 162,667,918 hits to-date.  This site has seen 162,667,918 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รร.ท.บ้านศรีฯ จัดกิจกรรมซื้อได้ขายเป็น พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Image

     ที่ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมซื้อได้ขายเป็น โดยมีนางมะลิวรรณ วงษ์ประยูร หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เล็งถึงความสำคัญในการให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและการดำรงชีวิตและเพื่อดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความพอประมาณความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีจึงดำเนินกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ เพื่อให้นักเรียนนำของใช้ที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันทำให้ของเหล่านั้นมีประโยชน์  รวมถึงเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะครูและนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 06 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.