• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,119,125 hits to-date.  This site has seen 163,119,125 hits to-date.  This site has seen 163,119,125 hits to-date.  This site has seen 163,119,125 hits to-date.  This site has seen 163,119,125 hits to-date.  This site has seen 163,119,125 hits to-date.  This site has seen 163,119,125 hits to-date.  This site has seen 163,119,125 hits to-date.  This site has seen 163,119,125 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
การท่าเรือจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดระนอง พิมพ์

     การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดระนอง เพื่อเพิ่มปริมาณป่าชายเลน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปิดโอกาสให้ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Image

 

     เมื่อเร็วๆนี้ นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบริเวณจังหวัดระนอง โดยมี นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมเป็นประธานในพิธี และมีเรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ผู้บริหารการท่าเรือฯ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใช้บริการ พนักงานการท่าเรือฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณหมู่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
     เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ตระหนักถึงคุณค่าของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องบริหารจัดการอย่างสมดุลให้เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนโดยรอบและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงท่าเรือ
     โดย กทท.ได้บริหารจัดการร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการปลูกป่าทดแทนและจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข ได้นำแผนดังกล่าวบรรจุในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
     สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณป่าชายเลน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 จังหวัดระนอง โดยการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งเก่าบริเวณหมู่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 50 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1. โครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าเรือระนองสำนักท่าเรือภูมิภาค จำนวน 23 ไร่ 2. โครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 25 ไร่
3. โครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชองของท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 2 ไร่

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 08 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.