• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,118,738 hits to-date.  This site has seen 163,118,738 hits to-date.  This site has seen 163,118,738 hits to-date.  This site has seen 163,118,738 hits to-date.  This site has seen 163,118,738 hits to-date.  This site has seen 163,118,738 hits to-date.  This site has seen 163,118,738 hits to-date.  This site has seen 163,118,738 hits to-date.  This site has seen 163,118,738 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
MOU สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ทต.บางพระ พิมพ์

     มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือเทศบาลตำบลบางพระร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลบางพระ

Image

     ที่  ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับเทศบาลตำบลบางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลบางพระทั้งทางด้านการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประชาชนและชุมชนและสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองบริหารจัดการที่ดีเมืองปลอดภัย  เมืองน่าอยู่เมืองทันสมัย เมืองอัจฉริยะและเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่โดยรอบตลอดจนเป็นการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลบางพระอย่างก้าวหน้า และยั่งยืนต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและนายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานลงนามในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     ด้านนายสมเจตน์  เกตุวัตถานายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  กล่าวว่าเทศบาลตำบลบางพระได้จัดทำผังเมืองในอนาคตของเทศบาลตำบลบางพระโดยกำหนดโครงการพัฒนาเมืองบางพระไว้หลายโครงการ โดยโครงการสิ่งที่มีความสำคัญคือการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ริมห้วยสุครีพความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร หรือ 387 ไร่ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นการคืนชีวิตให้แม่น้ำลำคลองกลับมาใสสะอาดดังนั้น การพัฒนาห้วยสุครีพต้องใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นธงนำโดยการสร้างตลาดน้ำยุคใหม่ที่มีกิจกรรมแยกเป็นส่วนๆ เช่น โซนอาหาร โซนเครื่องใช้ โซนศิลปะพื้นบ้าน วาดภาพดนตรี กีฬาทางน้ำและโซนออกกำลังกาย ดังนั้นเทศบาลตำบลบางพระจึงได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพาเห็นท้องและต่างตระหนักถึงปัญหาความไม่พร้อมของเทศบาลในด้านขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนตลาดน้ำยุคใหม่ให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในกิจการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้สัมภาษณ์  นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 08 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.