เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 159,810,969 hits to-date.   This site has seen 159,810,969 hits to-date.   This site has seen 159,810,969 hits to-date.   This site has seen 159,810,969 hits to-date.   This site has seen 159,810,969 hits to-date.   This site has seen 159,810,969 hits to-date.   This site has seen 159,810,969 hits to-date.   This site has seen 159,810,969 hits to-date.   This site has seen 159,810,969 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
MBAC ร่วมใจนำสมัยใฝ่เรียนรู้ สู่ EEC พิมพ์

     วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ร่วมใจ นำสมัย ใฝ่เรียนรู้ สู่ EEC

Image

     ที่  ลานกิจกรรมวิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ  ดร.สิทธิพงษ์  ภูมิภักดีพรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยเมืองชลบริหาร ธุรกิจ พร้อม ดร.พัชรี  สร้อยสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ร่วมใจ นำสมัย ใฝ่เรียนรู้ สู่ EEC ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตน ภายใต้แนวคิด เอ็มแบคร่วมใจนำสมัยใฝ่เรียนรู้ สู่ EEC มุ่งเน้นการจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นด้านสายอาชีพสายผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรงกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย นำความรู้ที่ได้จากการจัดงานไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ
     โดยการจัดงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการบัญชี  การออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารคาวหวานที่เป็นการฝึกปฏิบัติ การประกอบอาชีพเสมือนจริง และการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเตรียมพร้อม ของตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ จังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ eec ด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.