• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,802,039 hits to-date.   This site has seen 162,802,039 hits to-date.   This site has seen 162,802,039 hits to-date.   This site has seen 162,802,039 hits to-date.   This site has seen 162,802,039 hits to-date.   This site has seen 162,802,039 hits to-date.   This site has seen 162,802,039 hits to-date.   This site has seen 162,802,039 hits to-date.   This site has seen 162,802,039 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2563 พิมพ์

     กรรมการตรวจผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าประเมินผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลประจำปี 2563 ของจังหวัดชลบุรี

Image

     ที่  อาคารศรีราชาประชาคมหลังเล็ก นายนิติ  วิวัฒน์วานิชนายอำเภอศรีราชา ได้กล่าวให้การต้อนรับ นายเสรี เจตสุคนธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจผลงานกำนันใหญ่บ้านประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำ จังหวัดชลบุรี โดยอำเภอศรีราชาได้พิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน พิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 1. นายกฤษณ์ แตงอ่อน กำนันตำบลบึง 2. นายสมาน  กังจัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบึงและ 3.นางนงค์นาถ ชื่นบุบผา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนี้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความมานะอดทนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มความสามารถมีความเสียสละยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและรักใคร่ของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลสร้างเสริมความรักความสามัคคีการเกื้อกูลสร้างความปรองดองสมานฉันท์นำหมู่บ้านตำบลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็ได้นำผลงานที่ผ่านมานำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.