เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 169,214,628 hits to-date.   This site has seen 169,214,628 hits to-date.   This site has seen 169,214,628 hits to-date.   This site has seen 169,214,628 hits to-date.   This site has seen 169,214,628 hits to-date.   This site has seen 169,214,628 hits to-date.   This site has seen 169,214,628 hits to-date.   This site has seen 169,214,628 hits to-date.   This site has seen 169,214,628 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อ.ศรีราชา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 พิมพ์

    ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็กที่ว่าการอำเภอศรีราชา นายนริศ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชาเป็นประธาน ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Image

     โดยในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 5 ปี ตามที่อำเภอแจ้งให้กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านพร้อมรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่งให้อำเภอศรีราชาภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ปัจจุบันยังไม่มีหมู่บ้านใดส่งมาจึงขอฝากปลัดอำเภอผู้ประสานงาน ตำบลดำเนินการกำชับให้ตำบลที่รับผิดชอบดำเนินการจัดส่งเอกสารด้วยและแจ้งเรื่องการสำรวจความต้องการโครงการเพื่อป้องกันปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งของประชาชน ด้วยจังหวัดชลบุรีโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งให้ดำเนินการสำรวจความต้องการโครงการเพื่อป้องกันปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้ง ลักษณะโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งเช่นการขุดบ่อดินการขุดสระน้ำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการขุดลอกคูคลอง เป็นต้น สำหรับเอกสารที่จะใช้ยื่นขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลประกอบด้วยสำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดินพิกัดบริเวณที่จะขุดเจาะบ่อบาดาล และหนังสือยินยอมให้เจาะบ่อบาดาล ซึ่งพื้นที่ใดมีความต้องการให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้อำเภอศรีราชา

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 26 กันยายน 2021
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.