เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,833,309 hits to-date.   This site has seen 163,833,309 hits to-date.   This site has seen 163,833,309 hits to-date.   This site has seen 163,833,309 hits to-date.   This site has seen 163,833,309 hits to-date.   This site has seen 163,833,309 hits to-date.   This site has seen 163,833,309 hits to-date.   This site has seen 163,833,309 hits to-date.   This site has seen 163,833,309 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุม คกก.ชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ทต.บางพระ พิมพ์

     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563  

Image

 

     ที่ ห้องประชุมชั้น 5  เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา   นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางพระ รายงานผลการดำเนินงาน และแจ้งกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลกำลังจะดำเนินการให้ชุมชน ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ โครงการป้องกันไข้เลือดออก โครงการ1ฝ่าย1นวัตกรรม โครงการศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเสนอปัญหา และความต้องการ จากปัญหาและความต้องการของชุมชน และประชาชน เทศบาลสามารถจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาให้ชุมชนได้อย่างทันท่วงที เป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และคณะกรรมการชุมชนเป็นจำนวนมาก

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 25 ตุลาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.